De term ‘inclusieve samenleving’, wat betekent dat nou precies?

In een inclusieve samenleving worden alle mensen ‘geïncludeerd’. Dat betekent dat iedereen kan deelnemen (participeren) in de samenleving, ongeacht zijn of haar beperking. Iedereen hoort erbij en iedereen kan zelfstandig zijn dagelijkse dingen doen.

Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan. Mensen met een beperking hebben recht op ondersteuning, maar beslissen zelf of ze ondersteuning willen en van wie.

Bekijk het animatiefilmpje van Ieder(in). Hierin wordt duidelijk gemaakt wat inclusie is.

Voorbeelden van inclusie

Inclusie gaat over alle terreinen van het leven. Onderwijs, werk, toegankelijkheid enzovoort. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van inclusie op deze terreinen.

Inclusief onderwijs: Kinderen met een beperking hebben het recht om naar dezelfde school te gaan als hun broertjes, zusjes en vriendjes zonder beperking.

Arbeid en participatie: Mensen met een beperking hebben het recht om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past. Om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben ze recht op hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek of een gebarentolk bij vergaderingen.

Verder hebben ze recht op bij het vinden of behouden van werk en mogen ze niet gediscrimineerd worden. Ze mogen dus niet om hun beperking afgewezen worden bij een sollicitatie en moeten op het werk dezelfde kansen hebben als iemand zonder beperking.

Toegankelijke informatie: Overal om ons heen is informatie. Maar veel van die informatie is niet toegankelijk voor iedereen. Zo hebben veel mensen moeite om geschreven teksten goed te begrijpen. Anderen zijn doof of slechthorend en kunnen de televisie of filmpjes op internet niet volgen zonder ondertiteling. En weer anderen zijn blind en kunnen de menukaart niet lezen in een restaurant.

Volgens het VN-verdrag heb je het recht om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar daar heb je wel informatie voor nodig. Toegankelijke informatie is dus heel belangrijk.

Fysieke toegankelijkheid: Fysieke toegankelijkheid gaat over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen. Dus: kan iemand in een rolstoel overal komen? Maar ook: is duidelijk aangeven hoe je ergens kunt komen? Ook voor blinden en mensen met een verstandelijke beperking? En is er genoeg licht, zodat slechthorenden goed kunnen liplezen? Maar ook een brievenbus of een pinautomaat waar je vanuit een rolstoel goed bij kunt, heeft met fysieke toegankelijkheid te maken.

Bron: https://coalitievoorinclusie.nl/informatie-over-inclusie/wat-is-inclusie/

Waarom is het zo belangrijk dat Beek toegankelijker wordt?

In 2006 werd het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap aangenomen door de Verenigde Naties. In dit verdrag werden de rechten van mensen met een beperking beschreven. Mensen met een beperking moeten zelfstandig kunnen deelnemen aan het dagelijks leven in onze samenleving.

Zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht (zelf beslissingen mogen maken over je eigen leven) zijn daar belangrijke onderdelen van.

In 2018 werd het VN-verdrag door de Tweede Kamer bekrachtigd. Dit betekent voor gemeenten dat zij verantwoordelijk zijn  voor het maken van een lokale inclusie agenda. In deze agenda beschrijft een gemeente concreet hoe zij er aan werkt dat iedereen, ongeacht beperking, vanzelfsprekend en op een gelijkwaardige manier kan meedoen. Mensen met een beperking moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als mensen zonder een beperking.

Het VN-verdrag is van toepassing op alle soorten beperkingen: fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen en beslaat alle levensterreinen (arbeid, zorg, onderwijs, sport, cultuur enz.).

In het filmpje wordt uitgelegd wat het VN-verdrag inhoudt en wat het betekent voor mensen met een beperking.

Het platform heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan over (de invulling) van de inclusie agenda.

De leden hebben ieder een eigen deskundigheid als het gaat om inclusie op basis van professie of ervaring.

De Beekse leden van het panel fungeren ook als ambassadeur voor lokale inclusie binnen de lokale gemeenschap of binnen de gemeentelijke organisatie.

Het platform heeft een conceptagenda opgesteld en het college heeft deze overgenomen en vastgesteld. Tevens heeft het platform de opdracht gekregen om punten op de agenda uit te voeren.

Het platform bestaat op dit moment uit:

  • Thijs van Es, wethouder, voorzitter
  • Anita Boekelman, vicevoorzitter, ervaringsdeskundige, betrokken raadslid, tevens VN –ambassadeur coalitie voor inclusie
  • Harrie Impelmans, ervaringsdeskundige, bestuurslid adviesraad sociaal domein Beek en voorzitter gehandicaptenplatform Beek, tevens VN –ambassadeur coalitie voor inclusie
  • Dany Pirson, betrokken raadslid
  • Astrid Henssen, ervaringsdeskundige
  • Marjo Cox, MEE Zuid-Limburg
  • Henk Smeets, voorzitter stichting centrummanagement Beek
  • Denise Sliepen, Huis voor de Zorg
  • Danielle Willems, ambtelijke ondersteuning
  • Jack Hamers, ambtelijke ondersteuning

Dit is de vaste kern van het platform. Ook andere geïnteresseerden kunnen aansluiten, op welke wijze dan ook.