Welke maatregelen kun je treffen om de toegankelijkheid te vergroten? Er zijn talloze opties.

Welke voor jou van toepassing en haalbaar zijn, hangt af van je bedrijfsactiviteit. Een aantal
voorbeelden staan hieronder beschreven.

Communicatie en informatie

 • Let op het taalgebruik. Gebruik geen ingewikkelde woorden en maak korte zinnen.
 • Gebruik een schreefloos lettertype voor gedrukte tekst (facturen, prijskaartjes, menukaarten, etc.) en zorg dat de tekst goed contrasteert met de achtergrond.
 • Zorg voor getraind personeel.
 • Zorg voor een voor iedereen begrijpelijke bewegwijzering. Maak consistent gebruik van pictogrammen, zorg dat deze groot genoeg zijn en duidelijk contrasterend met de achtergrond.
 •  Voor digitale informatie bestaat de internationale richtlijn ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG). Meer informatie hierover vindt je op https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid

 • Bekijk je uitstallingen of terrasopstelling ook door de ogen van bezoekers met rolstoelen, rollators, hulphonden en kinderwagens.
 • Creëer een logische vrije looproute.
 • Zorg dat de (aan)looproutes en stoepen obstakelvrij zijn (geen drempels, vlakke vaste ondergrond). Hang luifels en uithangborden voldoende hoog.
 • Houd rekening met het interieur (deur, drempel, toilet, balie, meubilair etc.)
 • Zorg voor voldoende verlichting.
 • Stel je gebouw of terrein open voor hulphonden, ook al is het niet toegestaan andere honden mee te nemen. Noteer ‘met uitzondering van hulphonden’ bij een eventueel verbodsbordje.
 • Breng markeringen aan op volledige glazen deuren, tussen 90 en 120 centimeter hoogte, om te voorkomen dat mensen tegen de deur aanlopen.
 • Verwijder sterke drangers van deuren, zodat ze open blijven voor kinderwagens en rolstoelen.
 • Markeer traptreden, met name de eerste en de laatste zodat duidelijk wordt waar de trap begint en eindigt.
 • Plaats je (kleding)rekken zodanig dat de weg vrij blijft voor kinderwagens en rolstoelen.

Sociale toegankelijkheid

 • Vraag gasten die moeite hebben met binnenkomen of je ze kunt assisteren. Zo ja, doe dit op gepaste wijze.
 • Zet achtergrondmuziek op een bescheiden volume.
 • Vind het normaal dat je geschreven informatie op je producten voorleest aan een blinde of slechtziende klant.
 • Wen jezelf aan dat je informatie die je anders mondeling verstrekt, voor een dove of slechthorende klant even opschrijft.
 • Als je zelf geen mindervaliden toilet hebt; zorg dat je medewerkers weten waar het dichtstbijzijnde is.
 • Zorg voor een pinapparaat dat niet vast zit aan toonbank, maar op rolstoelhoogte aan te geven is. Kies een pinapparaat met een voelbaar toetsenbord.

Heb je concrete vragen? Beek voor Iedereen adviseert je graag persoonlijk. Neem via het contactformulier op de website contact op of bel met Jack Hamers (046-43 89 223) of Daniëlle Willems (046-43 89 281) van de gemeente Beek voor al je specifieke vragen.