De term ‘inclusieve samenleving’, wat betekent dat nou precies?

In een inclusieve samenleving worden alle mensen ‘geïncludeerd’. Dat betekent dat iedereen kan deelnemen (participeren) in de samenleving, ongeacht zijn of haar beperking. Iedereen hoort erbij en iedereen kan zelfstandig zijn dagelijkse dingen doen.

Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan. Mensen met een beperking hebben recht op ondersteuning, maar beslissen zelf of ze ondersteuning willen en van wie.

Bekijk het animatiefilmpje van Ieder(in). Hierin wordt duidelijk gemaakt wat inclusie is.

Voorbeelden van inclusie

Inclusie gaat over alle terreinen van het leven. Onderwijs, werk, toegankelijkheid enzovoort. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van inclusie op deze terreinen.

Inclusief onderwijs: Kinderen met een beperking hebben het recht om naar dezelfde school te gaan als hun broertjes, zusjes en vriendjes zonder beperking.

Arbeid en participatie: Mensen met een beperking hebben het recht om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past. Om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben ze recht op hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek of een gebarentolk bij vergaderingen.

Verder hebben ze recht op bij het vinden of behouden van werk en mogen ze niet gediscrimineerd worden. Ze mogen dus niet om hun beperking afgewezen worden bij een sollicitatie en moeten op het werk dezelfde kansen hebben als iemand zonder beperking.

Toegankelijke informatie: Overal om ons heen is informatie. Maar veel van die informatie is niet toegankelijk voor iedereen. Zo hebben veel mensen moeite om geschreven teksten goed te begrijpen. Anderen zijn doof of slechthorend en kunnen de televisie of filmpjes op internet niet volgen zonder ondertiteling. En weer anderen zijn blind en kunnen de menukaart niet lezen in een restaurant.

Volgens het VN-verdrag heb je het recht om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar daar heb je wel informatie voor nodig. Toegankelijke informatie is dus heel belangrijk.

Fysieke toegankelijkheid: Fysieke toegankelijkheid gaat over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen. Dus: kan iemand in een rolstoel overal komen? Maar ook: is duidelijk aangeven hoe je ergens kunt komen? Ook voor blinden en mensen met een verstandelijke beperking? En is er genoeg licht, zodat slechthorenden goed kunnen liplezen? Maar ook een brievenbus of een pinautomaat waar je vanuit een rolstoel goed bij kunt, heeft met fysieke toegankelijkheid te maken.

Bron: https://coalitievoorinclusie.nl/informatie-over-inclusie/wat-is-inclusie/