In een inclusieve gemeente neemt iedereen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten deel aan de samenleving. Ongeacht van welke afkomst je komt, of welke ziekte of beperking je ook hebt. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Beek actief mee kan doen in de maatschappij, wil Beek een aantal belemmeringen beperken, of zelfs wegnemen. Beek is namelijk voor iedereen.