Het platform heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan over (de invulling) van de inclusie agenda.

De leden hebben ieder een eigen deskundigheid als het gaat om inclusie op basis van professie of ervaring.

De Beekse leden van het panel fungeren ook als ambassadeur voor lokale inclusie binnen de lokale gemeenschap of binnen de gemeentelijke organisatie.

Het platform heeft een conceptagenda opgesteld en het college heeft deze overgenomen en vastgesteld. Tevens heeft het platform de opdracht gekregen om punten op de agenda uit te voeren.

Het platform bestaat op dit moment uit:

  • Thijs van Es, wethouder, voorzitter
  • Anita Boekelman, vicevoorzitter, ervaringsdeskundige, betrokken raadslid, tevens VN –ambassadeur coalitie voor inclusie
  • Harrie Impelmans, ervaringsdeskundige, bestuurslid adviesraad sociaal domein Beek en voorzitter gehandicaptenplatform Beek, tevens VN –ambassadeur coalitie voor inclusie
  • Dany Pirson, betrokken raadslid
  • Astrid Henssen, ervaringsdeskundige
  • Marjo Cox, MEE Zuid-Limburg
  • Henk Smeets, voorzitter stichting centrummanagement Beek
  • Denise Sliepen, Huis voor de Zorg
  • Danielle Willems, ambtelijke ondersteuning
  • Jack Hamers, ambtelijke ondersteuning

Dit is de vaste kern van het platform. Ook andere geïnteresseerden kunnen aansluiten, op welke wijze dan ook.