Het Gehandicaptenplatform vervult een prominente rol binnen het platform Beek voor Iedereen, met name als het gaat om het inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Het Gehandicaptenplatform bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende beperkingen, die wonen in de gemeente Beek. Het platform kan en wil vanuit haar ervaringsdeskundigheid bijdragen aan het tot stand brengen en uitvoeren van een integraal gehandicaptenbeleid in de gemeente.

Het platform zal de keuringen van de gebouwen voor haar rekening nemen. In dat verband zal er een reële planning in overleg met het platform opgesteld worden om de “lasten” zo veel mogelijk te verdelen. Bij nieuwe plannen, bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum, of renovaties van het “grijs” (trottoirs, pleinen, straten e.d.) wordt automatisch rekening gehouden met het gebruik door mensen met een beperking. Het Gehandicaptenplatform is vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep Verkeer om hier over advies te geven.