Libergo.nl | samenwerken voor een drempelvrij Nederland

Nederland heeft maar liefst 1,7 miljoen inwoners met een lichamelijke beperking. Zij kunnen vanwege drempels, letterlijk of figuurlijk, in hun vrije tijd niet overal zorgeloos naartoe. Blinden en slechtzienden hebben te maken met andere uitdagingen dan mensen in een rolstoel. Maar zij hebben allen dagelijks te maken met drempels.

Toegankelijkheid bevorderen middels verbinding

Libergo is het platform dat gemeentes en ondernemers verbindt met mensen met een beperking.  Het doel van Libergo is om gezamenlijk gastvrijheid te vergroten. Dit doen we door een compleet en betrouwbaar overzicht van drempelvrije locaties te bieden.

Drempelvrij door samenwerking

Samen met belangenbehartigers, ondernemers, de overheid, gemeentes en andere betrokkenen, wil Libergo de wereld voor iedereen een stuk toegankelijker maken. Van winkels en theaters tot horecagelegenheden en openbare gebouwen.

Een drempelvrije wereld is het grote streven. Uitsluitend middels nauwe samenwerkingen en een sluitend netwerk kan Libergo een drempelvrije omgeving realiseren. We zijn gestart met onze aanpak in Zuid-Limburg, om door te kunnen groeien naar Limburg en uiteindelijk heel Nederland. Laten we samenwerken om een drempelvrij en vitaal leven te bieden voor een grotere groep Nederlanders.

Wilt u meer weten over Libergo?

Neemt u dan contact op via info@libergo.nl of 06 30 00 50 16 of ga naar www.libergo.nl