Onder het motto van Belevend Beek timmeren inwoners, ondernemers en de gemeente Beek gezamenlijk aan de weg om de aantrekkelijkheid van Beek als woonplaats, winkelcentrum en vestigingsplaats voor ondernemers nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

De slogan Belevend Beek draagt de dynamiek uit van Beek als een plaats met ambitie waar altijd en overal iets te beleven is en waar permanent geïnvesteerd wordt in de toekomst.

In het verlengde hiervan heeft Beek de intentie uitgesproken dat men de nodige maatregelen wil treffen om in 2020 een inclusieve gemeente te zijn. Iedereen is van harte welkom in het mooie centrum en in de groene omgeving. In dit verband wordt letterlijk iedereen bedoeld: met en zonder beperking, van welke aard dan ook. Een slechtziende moet de websites van hotels kunnen beluisteren en ouders met een kinderwagen moeten soepel de bus in en uit kunnen. Mensen met een rollator of rolstoel moeten de winkels goed kunnen bereiken en iemand met een verstandelijke beperking moet zich welkom voelen op een terras.

In Beek zijn we anno 2018 goed op weg met toegankelijkheid, maar het kan nog veel beter.

Doen we niet al een heleboel?

In Beek is in het verleden al veel aan lokale inclusie gedaan is. Een paar voorbeelden:

  • We werken al jaren samen met ons actieve en proactieve gehandicaptenplatform. Het platform heeft aan de voorkant een adviserende rol als het gaat om de fysieke toegankelijkheid. Denk hierbij aan de realisatie van gemeentelijke gebouwen, bij grote projecten (b.v. herinrichting van het centrum of stationsomgeving) of bij renovaties van het “grijs” (trottoirs, pleinen, straten e.d.). Ook bij “groen” wordt rekening gehouden met het gebruik door mensen met een beperking.
  • Het gehandicaptenplatform is één van de vaste deelnemers in de gemeentelijke werkgroep Verkeer, die het college adviseert over verkeerstechnische zaken.
  • Stickeractie door het gehandicaptenplatform en de gemeente “wij zijn rolstoelvriendelijk” bij bedrijven, winkels en horeca binnen het Beekse.
  • Het sportlandgoed De Haamen is voor iedereen maximaal toegankelijk en heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Speciale aandacht gaat hier namelijk uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het gaat dan om de fysieke toegankelijkheid en het aangepaste voorzieningenaanbod. De Haamen wordt dé plaats om wekelijks te bewegen, te ontmoeten en te recreëren voor iedereen. In De Haamen krijgt ook talentontwikkeling voor aangepaste sporten een plek.
  • Stichting GIPS Spelen&Leren werkt aan een juiste beeldvorming over gehandicapten bij kinderen. Gehandicapte vrijwilligers laten de schoolkinderen spelenderwijs ervaren hoe het is om een beperking te hebben en geven antwoord op al hun vragen. GIPS komt al jaren op onze basisscholen met Beekse ervaringsdeskundigen.

Maar het kan nog beter!