Waarom is het zo belangrijk dat Beek toegankelijker wordt?

In 2006 werd het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap aangenomen door de Verenigde Naties. In dit verdrag werden de rechten van mensen met een beperking beschreven. Mensen met een beperking moeten zelfstandig kunnen deelnemen aan het dagelijks leven in onze samenleving.

Zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht (zelf beslissingen mogen maken over je eigen leven) zijn daar belangrijke onderdelen van.

In 2018 werd het VN-verdrag door de Tweede Kamer bekrachtigd. Dit betekent voor gemeenten dat zij verantwoordelijk zijn  voor het maken van een lokale inclusie agenda. In deze agenda beschrijft een gemeente concreet hoe zij er aan werkt dat iedereen, ongeacht beperking, vanzelfsprekend en op een gelijkwaardige manier kan meedoen. Mensen met een beperking moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als mensen zonder een beperking.

Het VN-verdrag is van toepassing op alle soorten beperkingen: fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen en beslaat alle levensterreinen (arbeid, zorg, onderwijs, sport, cultuur enz.).

In het filmpje wordt uitgelegd wat het VN-verdrag inhoudt en wat het betekent voor mensen met een beperking.